معرفی شاخص جهانی داده باز (Global Open Data Index)

0

معرفی شاخص جهانی داده باز (Global Open Data Index)

شاخص جهانی داده باز (Global Open Data Index) شاخصی است که برای بررسی و مقایسه میزان دسترسی به داده‌های دولتی برای کشورهای مختلف به صورت سالانه محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص برساخته از 15 زیر شاخص شامل آمارهای ملی، کیفیت هوا، قوانین ملی، بودجه دولت، پیش‌نویس قوانین، ثبت شرکت‌، تدارکات، محدودیت‌های اداری، نقشه‌های ملی، پیش‌بینی آب و هوا، نتایج انتخابات، مکان‌ها، کیفیت آب، هزینه‌های دولت و مالکیت اراضی است. وجود و کیفیت ارایه داده‌های مرتبط با زمینه‌های مورد اشاره ارزیابی و در نهایت مشخص می‌شود که باز بودن داده‌ها در هر زیرشاخص و در نهایت در شاخص کل تا چه میزان است. مبتنی بر شاخص جهانی داده باز برای 2017/2016 که برای 94 کشور محاسبه و ارایه شده است، ایران با امتیاز 21 درصد در رتبه 67ام جای گرفته است. کشور تایوان با امتیاز 90 درصد در صدر فهرست قرار دارد و پس از آن استرالیا و انگلستان با امتیاز 79 درصد به طور مشترک در جایگاه دوم قرار گرفته‌اند.

photo_2018-04-01_14-56-29

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت