معرفی کتاب اجرای خط مشی عمومی

0

معرفی کتاب اجرای خط مشی عمومی

*شامل اصلی ترین و کلیدی ترین ها و مفاهیم اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی*

با مقدمه دکتر سید مهدی الوانی

ترجمه و تلخیص: جواد معدنی و نیما خدایی

انتشارات آذرین مهر. چاپ اول 1397

۲۶۲۰a1ab-9cca-4751-8208-d0e4d1a6da56

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت