معرفی کتاب مبانی‌نورولیدرشیپ

0

معرفی کتاب مبانی‌نورولیدرشیپ

رهبری سازمانی بر اساس علوم اعصاب

✍کیومرث‌احمدی (استادیاردانشگاه تهران )

انتشارات ترمه

index3

 

کامنت