مقاله تحلیل خط مشی گذاری مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران

0

 مقاله تحلیل خط مشی گذاری مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران

نویسندگان: علی شیخ حسنی ، ابوالحسن فقیهی ،کرم الله دانشفرد

نشریه مدیریت دولتی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

چکیده

تعدد آیین‎نامه‎ها، بخش‎نامه‎ها و قوانین و مقررات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و همچنین وجود بحث‎ها و اظهارنظرهای متنوع افراد و گروه‎های اجتماعی مختلف از زمان اجرایی‎شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، نشان‎دهندۀ آن است که احتمالاً در مسیر شکل‎گیری سیاست‎ها و خط‎مشی‎های مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزودۀ کشور، مشکلاتی وجود دارد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و استراتژی مطالعۀ موردی، نحوۀ ایجاد یا انتخاب تصمیم‎های مالیاتی تحلیل شده است. یافته‎ها نشان می‎دهد هرچند خط‎مشی‎های مالیات بر ارزش افزوده باید از اصول وضع شده برای مالیات پیروی کند یا در امتداد آنها باشد، دلایل گوناگونی موجب می‎شود که در انتخاب گزینه‎های خط‎مشی مالیاتی، این اصول نادیده گرفته شوند یا مغفول بمانند. بنابراین قبل از هرگونه تصمیم‎گیری در این حوزه، باید سازگاری آن تصمیم با اصول مالیاتی بررسی شود.

tax

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت