مقاله :در پرتو مشارکت آگاهانه عامه مردم

0

در پرتو مشارکت آگاهانه عامه مردم

مدتی پیش در هنگام بحث از ضرورت ارزشیابی صریح و مستمر عملکرد دولت و حکومت، یکی از دانشجویان به سرگذشت نرم افزار “مُرسی‌متر” در باره سنجش میزان تحقق وعده‌های مُرسی در مصر اشاره کرد و همچنین به سابقه توسعه‌ و استقرار سیستم «روحانی‌سنج» (Rouhanimeter) و استمرار مواضع و واکنش‌های موافق و مخالف سیاسیون حزبی در کشور ما نسبت به آن.

در نگاه بی‌طرف، بهتر آن است که به طراحی «سیستم ارزشیابی عملکرد دولت»، به مثابه یک مقوله علمی و فنی، پرداخته شود.

با این تامل که نباید اجازه داد تا این سیستم، به ابتذال گرایش‌های حزبی چپ و راست متداول در عرصه سیاست، مبتلا گردد.

?تحلیل‌ عملکرد سیستم‌هایی چون «روحانی‌متر»  به لحاظ تاکید بر حال و روز یا عملکرد صرفاً یک رئیس جمهور خاص، چندان امیدوار کننده نیست؛ زیرا عملکرد آن بیشتر پیرو احساسات سیاسی و مواضع حزبی نسبت به او تحلیل می‌شود تا مصالح ملی.

در واقع، وصف حال بسیاری از روشنفکران امروز ما نیز همین است که بیش از آنکه سیاست‌مداری پیشه کنند، دچار سیاست‌زدگی می‌شوند و تحلیل‌هایشان، حال و هوای جانبداری حزبی و وفاداری جناحی می‌گیرد.

?فارغ از معرکه تکراری تقابل چپ و راست، توسعه «سیستم ارزشیابی عملکرد دولت»، اقدام بسیار ارزشمندی است؛ زیرا ارزشیابی خوب، مقدمه اصلاح عملکرد دولت است و چه بهتر که این مهم با ساختاری سیستمی و جامع‌نگر انجام پذیرد.

? بدین ترتیب، می‌توان ادعا کرد که «سیستم ارزشیابی عملکرد دولت» یا «ساعد»، سیستمی است نظیر یک رادار دقیق برای کمک به دولت تا به انحراف نرود و منابع ملی را تباه نسازد؛ سیستمی که کمک می‌کند تا عملکرد واقعی هیات دولت و مجموعه نخبگان سیاسی مسلط بر اداره کشور، با برخورداری از مشارکت مردمی، به درستی و انصاف در معرض ارزشیابی و اصلاح قرار گیرد.

در واقع، طراحی و استقرار سیستم ارزشیابی عملکرد دولت‌ها، اقدامی بسیار ضروری برای هدایت دولتمردان است.

قابل تأمل است که برخی دولتمردان در هنگامه تسلط بر بوروکراسی، چون «شیر ژیان» می‌خروشند و در هنگامه عزل از قدرت، در نقش «گربه‌ ملوس» جلوه می‌‌کنند و حتی نقش منتقد مودب به خود می‌گیرند؛ اینان در زمان اقتدار خود، بیش از هر چیز به یک سیستم ارزشیابی فائق و هدایتگر نیاز دارند؛ سیستمی که دائما وعده‌هایشان را بدیشان گوشزد کند و راه‌های تحقق آنها را مرور نماید.

?بی‌تردید، این ابتذال سیاست است که چشمان جانبداران حزبی عرصه سیاست، نمی‌توانند عملکرد ضعیف دوستان و عملکرد قوی مخالفان را ببینند؛ در حالی که رویه غالب دانشمندان مصلح آن است که همزمان، می‌توانند عملکرد ضعیف و عملکرد قوی دوستان و مخالفان را در کنار هم  ببینند و با شرافت و عدالت، درباره آن‌ها قضاوت کنند.

?صحت عملکرد «ساعد» یا همان «سیستم ارزشیابی عملکرد دولت»، به حمایت و مشارکت جدی و مسؤلانه عامه مردم وابسته است؛ مردمی که باید آگاهانه، آینده برتر خویش و فرزندانشان را در ورای ملاحظات حزبی و سیاسی رصد ‌کنند و با هدایت مستمر دولت خویش، آینده‌ای بسیار برتر را جستجو و متجلی ‌نمایند!

 ?دکتر علی اصغر پورعزت،استاد تمام خط مشی گذاری.رییس انجمن مدیریت دولتی ایران

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت