مقایسه امتیازات کشورهای خاورمیانه در شاخص رقابت‌پذیری جهانی (سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸)

0

مقایسه امتیازات کشورهای خاورمیانه در شاخص رقابت‌پذیری جهانی (سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸)

منبع:ایران درگزارش های بین المللی

نویسندگان:سعید اسلامی بیگدلی-ساراهداوند

photo_2018-04-04_11-10-55

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت