ملاحظاتی درباره قانون بودجه دفاع ملی سال 2019ایالات متحده آمریکا

0

ملاحظاتی درباره قانون بودجه دفاع ملی سال 2019ایالات متحده آمریکا

مرکز پژوهش ها مجلس شورای اسلامی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

آمریکا+دفاع+ملی

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت