موانع توسعه سیاسی در ایران

0

موانع توسعه سیاسی در ایران

حسین بشیریه

پژوهشی در باب موانع تاریخی-ساختاری توسعه سیاسی در ایران. نقطه تمرکز این بحث «دولت مطلقه پهلوی» است.

جهت دانلود کتاب ، کلیک کنید .

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت