موج سوم اثر الوین تافلر 

0

کتاب موج سوم

اثر: الوین تافلر 

ترجمه: شهیندخت خوارزمی

جهت دانلود این کتاب ، کلیک کنید 

?«در این کتاب،الوین تافلر با نگرشی زیبا و  با دیدی وسیع به تحلیل گذشته، حال و  آینده فن‌آور‌ی‌های کلیدی جهان پرداخته است.او به زیبائی هرچه تمامتر، آینده جهان را به تصویر کشیده و   بیان می‌کند که چگونه شیوه زندگی، تجارت و ارتباطات بر پایه نیازها و در چهارچوب فن‌آوری‌ها تغییر خواهد کرد.

از پیشگفتار کتاب:

موج سوم خواننده را در گستره ای وسیع از داده ها و عقاید و مسائل تازه قرار می دهد، به نحوی که او را در تحلیل و درک آنچه در این جهان آشفته می گذرد یاری می کند.

موج سوم بینش ما را نسبت به خودمان و جهان اطرافمان دگرگون خواهد ساخت. جامعه نگری خاص نویسنده ترکیبی تکان دهنده از همه موضوعات میباشد که بنیادی ترین فرضیات ما را متحول می سازد.

موج سوم بر این مفهوم بنا شده که تاریخ بشر دو انقلاب ( موج ) را پشت سر گذاشته، انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی و اکنون در آستانه سومین آن، یعنی انقلاب الکترونیک قرار داریم.

موج سوم به کسانی تعلق دارد که فکر می کنند داستان بشری به انتها نرسیده و تازه آغاز شده است.»?

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت