نامه سرگشاده-دکتر پور عزت به رییس جمهور

0

نامه سرگشاده

رییس  انجمن علمی مدیریت دولتی ایران (دکتر  علی اصغر پورعزت)

به ریاست محترم جمهور دکتر حسن روحانی

جهت دانلود نامه ، کلیک کنید 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت