نسخه الکترونیک نشریه  آینده نگر-شهریور ماه 1396

0

 نسخه الکترونیک نشریه  آینده نگر

 شهریورماه  1396

 صاحب امتیاز اتاق بازرگانی تهران

جهت دانلود این نشریه ، کلیک کنید .

☑️ فهرست اهم مطالب ?

? سرمقاله

– فصل هماهنگی و عمل

? شاخص های ماه

– بازار مسکن؛  تورم تولیدی؛  تراز تجارت

? پرونده ویژه

– خودکفایی صنعتی خوب است یا بد؟

? قاب ماه

– سلطنت اردوغان؛  از نگاه اکونومیست

? پاورقی

– توسعه پایدار؛  حلقه مفقوده اقتصاد ایران

? مقایسه

– زندگی در دو کشور توسعه یافته و درحال توسعه

? از ناممکن تا ممکن

– ریزگردها،  از علل داخلی تا منطقه ای

? تزهایی درباره ایران

– یادداشتی از سیدجواد طباطبایی

(فیلسوف و پژوهشگر تاریخ و سیاست)

? زوال اقتصاد سیاسی در ایران

– سپهر اقتصاد سیاسی به روایت جواد طباطبایی

?راهبرد

– بررسی کارنامه خودکفایی در ایران

?توسعه

– تهران؛  شهری در حصار دود و اقتصاد

?اسکناس های درشت

– گزارش از شغل هایی با بالاترین میزان دستمزد

? ایران زمین؛ کویر بی جان

– نگاهی به مشکلات سیستان و بلوچستان

?کارآفرین

– کارآفرینانی از جنس آهن و سنگ

? هوش مصنوعی به عنوان صنعت

– چگونگی درآمدزایی چینی ها از هوش مصنوعی

?آینده پژوهی

– آینده نفت و انرژی در جهان

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت