فراخوان مقاله نشریه دیده­ بان شماره ۱۲

0

فراخوان نشریه دیده­ بان شماره ۱۲

برای جزییات بیشتر،کلیک کنید

مهلت نهاییِ ارسال مطالب تا 10 بهم ماه تمدید شد.

مطالب خود را به didehban.ut@gmail.com  ارسال نمایید

 

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت