نشست‌های «توسعه‌پایدار برای ایران»-تجارب بانک‌های اجتماعی در دنیا و آینده پیش‌روی ایران

0

نشست‌های «توسعه‌پایدار برای ایران»

تجارب بانک‌های اجتماعی در دنیا و آینده پیش‌روی ایران

زمان برگزاری : یکشنبه 29 مهرماه 97

ساعت : 16 الی 18

مکان : دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

جهت ثبت نام،کلیک کنید

 

index

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت