نشست‌های «توسعه‌پایدار برای ایران»-تجارب بانک‌های اجتماعی در دنیا و آینده پیش‌روی ایران

0

نشست‌های «توسعه‌پایدار برای ایران»

تجارب بانک‌های اجتماعی در دنیا و آینده پیش‌روی ایران

زمان برگزاری : یکشنبه 29 مهرماه 97

ساعت : 16 الی 18

مکان : دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

جهت ثبت نام،کلیک کنید

 

index

کامنت