نشست تخصصى برنامه آینده صنعت خودرو، خودروهاى برقى

0

نشست تخصصى برنامه آینده صنعت خودرو، خودروهاى برقى

تاریخ: ٢٣ آبان ٩۶

مکان: سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت