نشست تخصصی قابلیت ها و همپایی

0

نشست تخصصی قابلیت ها و همپایی

سخنرانان : دکتر مهدی کیامهر و دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی

رونمایی از کتاب بنگاه و قابلیت ها (نوشته سعید روشنی و مهسا رجب زاده)

زمان : سه شنبه 29 آبان ماه 97

ساعت :17:30 الی 19

مکان : دانشکده مدیریت واقتصاد،دانشگاه صنعتی شریف،سالن سمینار

جهت ثبت نام،کلیک کنید

index66

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت