نشست دانشجویی «پارلمان شیشه‌ای»-سرانجام طرح شفافیت آراء چه‌ خواهد شد؟!

0

نشست دانشجویی «پارلمان شیشه‌ای»

سرانجام طرح شفافیت آراء چه‌ خواهد شد؟!

با حضور جناب آقای « دکترامیرآبادی»، عضو هیئت رئیسه مجلس

دوشنبه، ۹ مهرماه 97

ساعت : 10

 مکان :دانشگاه امام صادق(ع)-سالن شهید مطهری

index

کامنت