نشست دانشجویی «پارلمان شیشه‌ای»-سرانجام طرح شفافیت آراء چه‌ خواهد شد؟!

0

نشست دانشجویی «پارلمان شیشه‌ای»

سرانجام طرح شفافیت آراء چه‌ خواهد شد؟!

با حضور جناب آقای « دکترامیرآبادی»، عضو هیئت رئیسه مجلس

دوشنبه، ۹ مهرماه 97

ساعت : 10

 مکان :دانشگاه امام صادق(ع)-سالن شهید مطهری

index

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت