نشست رونمایی از سه کتاب جدیدالانتشار کارگروه علوم انسانی و توسعه اندیشکده مهاجر

0

نشست رونمایی از سه کتاب جدیدالانتشار کارگروه علوم انسانی و توسعه اندیشکده مهاجر

سه شنبه  22 آبان ماه ساعت 12:30

آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه شریف

index963

کامنت