نشست: رو نمایی و بررسی کتاب حاکمیت اثر ژان بدن

0

نشست: رو نمایی و بررسی کتاب حاکمیت اثر ژان بدن

دکتر محمد جواد غلامرضا کاشی

دکتر یاشار جیرانی

دکتر حسن آب نیکی مترجم کتاب

پنجشنبه 7 دی ماه 1396 ساعت 17

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت