نشست «علم و فرهنگ عمومی»

0

نشست «علم و فرهنگ عمومی»

سخنرانان: دکتر هادی خانیکی، دکتر مقصود فراستخواه، دکتر رضا صمیم

زمان برگزاری : سه شنبه 22 آبان ماه97

ساعت 16 الی  18

مکان: دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

جهت ثبت نام ،کلیک کنید

index

کامنت