نشست نقدوبررسی کتاب گاه وبی گاهی دانشگاه درایران

0

نشست نقدوبررسی کتاب گاه وبی گاهی دانشگاه درایران

باحضور مولف کتاب:مقصود فراستخواه

زمان: شنبه 12اسفندماه 96

ساعت:13:30 الی 16

مکان:بزرگراه کردستان-پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی-سالن حکمت

photo_2018-03-03_06-31-30

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت