نشست نقش اکوسیستم های استارت آپی درتوسعه مدل های کسب وکارآینده

0

نشست نقش اکوسیستم های استارت آپی درتوسعه مدل های کسب وکارآینده

زمان: سه شنبه 15اسفندماه 96

ساعت:13:30

مکان:دانشکده مدیریت دانشگاه تهران-سالن ثامن الحجج

photo_2018-03-05_06-16-57

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت