نشست های تخصصی ماهانه دانشجویان دکتری-اصول وفنون نقادی

0

نشست های تخصصی ماهانه دانشجویان دکتری

عنوان سخنرانی:اصول وفنون نقادی

سخنران:دکترغلامرضا خاکی

دکترمجتبی امیری

زمان:سه شنبه 22اسفندماه96

ساعت:16الی 18

مکان:دانشکده مدیریت دانشگاه تهران-سالن جنبی الغدیر

 

photo_2018-03-12_20-18-53

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت