نشست پیرامون عصر علوم انسانی

0

نشست  پیرامون عصر علوم انسانی

مراسم تجلیل از استادنقیب زاده

زمان برگزاری : چهارشنبه 30 آبان ماه 97

ساعت : 16 الی 18:30

مکان : خیابان نجات الهی – نبش خیابان ورشو – خانه اندیشمندان علوم انسانی-سالن فردوسی

index00

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت