نشست پیرامون عصر علوم انسانی

0

نشست  پیرامون عصر علوم انسانی

مراسم تجلیل از استادنقیب زاده

زمان برگزاری : چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۹۷

ساعت : ۱۶ الی ۱۸:۳۰

مکان : خیابان نجات الهی – نبش خیابان ورشو – خانه اندیشمندان علوم انسانی-سالن فردوسی

index00

کامنت