نشست پیش همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

0

نشست پیش همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

آناتومی علوم سیاسی درایران

علوم سیاسی به چه کارمی آید؟

زمان: دوشنبه 30 بهمن 96

ساعت :13 الی 17

مکان:دانشگاه شهیدبهشتی-دانشکده اقتصادوعلوم سیاسی

photo_2018-02-15_09-52-26

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت