نشست آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی

0

نشست آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی

زمان:چهارشنبه ۲۳ اسفندماه96

ساعت:14الی17

مکان: تهران-متروی دانشگاه شریف-میدان شهیدتیموری

photo_2018-03-07_07-51-24

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت