نظریه ها و مفاهیم خط‌مشی گذاری عمومی1-درباره خط مشی عمومی

0

درباره خط مشی عمومی ( بخش اول )
چرا خط‌مشی عمومی را مطالعه می‌کنیم؟

جهت دانلود این مقاله کلیک کنید

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت