نقدوتحلیل انتقال تکنولوژی ازمنظرفلسفه تکنولوژی

0

نقدوتحلیل انتقال تکنولوژی ازمنظرفلسفه تکنولوژی

زمان: 3بهمن ماه 96
ساعت: 14 تا 17
مکان: خیابان کریمخان -پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی -سالن اجتماعات

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت