نقش‌های خط‌مشی عمومی

0

نقش‌های خط‌مشی عمومی

محققان برای خط‌مشی‌های عمومی نقش­هایی را برشمرده­اند که به طور خلاصه عبارتند از:

*نماینده و بیانگر منافع و مصلحت عامه مردم: نفع عمومی، موضوعی جهان مشمول است که تقریباً به صورت امر مشترکی در تمامی جوامع ظاهر می‌شود.

*ارزیابی و کنترل برنامه‌ها و اقدامات بخش عمومی: خط­مشی عمومی به عنوان کنترل کننده اقدامات بخش عمومی عمل می­کند.

*روشن کننده روح قوانین و مقررات حاکم بر جامعه: خط‌مشی‌های عمومی از ارزش‌های مورد قبول جامعه نشأت گرفته‌اند و خطوط کلی اقدامات و برنامه‌های جامع را طراحی می‌کنند.

*راهنمای عمل بودن: نقش دیگر خط‌مشی راهنمای عمل بودن آن در بخش عمومی و به طور کلی در جامعه است.

*هماهنگ کنندگی: نقش دیگر خط‌مشی عمومی نقش هماهنگ کنندگی آن است. خط‌مشی عمومی موجب هماهنگی و هم‌سویی عملیات و اقدامات سازمان‌ها، مؤسسات و اجزای مختلف موجود در جامعه با یکدیگر می‌شود.

به طور خلاصه، خط‌مشی‌های عمومی، اصولی هستند که به وسیله مراجع ذی‌صلاح در کشور وضع شده‌اند و به عنوان یک الگو و راهنما، اقدامات و فعالیت‌های لازم در جامعه را رهبری می‌کنند.

http://tasmim.blogfa.com/post-188.aspx

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت