نقش دولت کره جنوبی در تولد و رشد برندهای موفق جهانی

0

نقش دولت کره جنوبی در تولد و رشد برندهای موفق جهانی

جهت دریافت فایل،کلیک کنید

تهیه شده توسط:مرکزپژوهش مجلس شورای اسلامی

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت