نقش پژوهش های دولتی در فعالیت های نوآورانه شرکت ها (۱):محورهای مهم سیاستی با نگاه به تجربه ایالات متحده

0

نقش پژوهش های دولتی در فعالیت های نوآورانه شرکت ها (۱): محورهای مهم سیاستی با نگاه به تجربه ایالات متحده

مركز پژوهش های مجلس شوراي اسلامي

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

UX-Research-Process-825×510

کامنت