نقش پژوهش های دولتی در فعالیت های نوآورانه شرکت ها (1):محورهای مهم سیاستی با نگاه به تجربه ایالات متحده

0

نقش پژوهش های دولتی در فعالیت های نوآورانه شرکت ها (1): محورهای مهم سیاستی با نگاه به تجربه ایالات متحده

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

UX-Research-Process-825×510

کامنت