هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

0

هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

زمان برگزاری: 19و20 اردیبهشت ماه

مهلت دریافت مقالات:30 دی ماه 96

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت