همایش اقتصادفرهنگ-سیاست های آموزشی

0

همایش اقتصادفرهنگ،سیاست های آموزشی

زمان:یکشنبه 96/12/20

ساعت:13الی18

مکان:دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران-سالن دکترشریعتی

photo_2018-03-09_19-02-50

 

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت