همایش مدیریت،تولیدملی و توسعه اشتغال

0

همایش مدیریت،تولیدملی وتوسعه اشتغال

مدیریت بخش عمومی وسیاستگذاری

زمان:28 بهمن ماه 96

ساعت : 15 تا18:30

مکان: پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت وحسابداری

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت