همایش ملی خط مشی گذاری برای آموزش شایسته مدیریت و کارکنان دولت

0

همایش ملی خط مشی گذاری برای آموزش شایسته مدیریت و کارکنان دولت

مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران با شعار “50 سال آموزش مدیران و کارکنان دولت در ایران” برگزار می کند.

کنگره بین المللی آموزش مدیران و کارکنان دولت در ایران

📄چاپ مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی و ISC

https://conference.smtc.ac.ir/. 💻

 

 

6c668c86-635f-4900-ac7a-82a6a12e0b63

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت