همایش ملی دیپلماسی آب وفرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا

0

همایش ملی دیپلماسی آب وفرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا

زمان برگزاری :سه شنبه وچهارشنبه 9و8 اسفندماه 96

ساعت:8:30 الی 17

مکان :تهران-خیابان انقلاب-دانشکده جغرافیا

photo_2018-02-20_19-00-19

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت