همپایی فناورانه (1) : مفاهیم، الگوها و عوامل مؤثر بر آن

0

همپایی فناورانه(1)

مفاهیم، الگوها و عوامل مؤثر بر آن

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

inovacion-tec

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت