همپایی فناورانه (1) : مفاهیم، الگوها و عوامل مؤثر بر آن

0

همپایی فناورانه(1)

مفاهیم، الگوها و عوامل مؤثر بر آن

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید

inovacion-tec

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت