واکاوی افزایش اشتغال در سالهای 1394 و 1395

0

واکاوی افزایش اشتغال در سالهای 1394 و 1395

مرکز پژوهش های مجلس

بررسی دلایل ایجاد شکاف بین برداشت عمومی و داده های اقتصادی در حوزه بازار کار ، جهت دانلود کلیک کنید .

اشتغال و برداشت عمومی

? نیروی انسانی در بازار کار به‌عنوان کنشگر اصلی شناخته می‌شود. هرگاه ذهنیت بازیگر اصلی از تحولات بازار کار خلاف آنچه باشد که در واقع اتفاق می‌افتد، می‌تواند به عنوان یک نیروی متضاد در برابر سیاست‌ها عمل کند. این مقاومت ذهنی، می‌تواند اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی را با اختلال جدی مواجه کند. هم‌اکنون در بازار کار ایران نیز این نقیصه مشاهده می‌شود. جامعه در مقابل پذیرش آمارهای رسمی اشتغال‌زایی مقاومت نشان می‌دهد و واقعیات بازار کار را انکار می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، به بررسی علل ایجاد این شکاف ذهنی بین درک جامعه و آمارهای اقتصادی پرداخته است. پژوهشگران این گزارش معتقدند که 9عامل سبب تردید جامعه از تعداد شاغلان و داده‌های اقتصادی شده است. تحولات جمعیتی در سال‌های اخیر، حساسیت جامعه به جمعیت جوان، افزایش جمعیت غیرفعال، پایین‌بودن اشتغال دولتی، افزایش اشتغال غیررسمی، افزایش سهم اشتغال‌زایی بنگاه‌های خرد، پایین بودن سطح دستمزد، توزیع جغرافیایی نامتوازن شاغلان و در نهایت ایرادات تعریف نیروی کار، پازل نیروی مقاومت ذهنی در بازار کار را از دید پژوهشگران این گزارش شکل می‌دهند.

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت