نشست واکاوی بودجه 97 با نگاهی به سال 96

0

 نشست واکاوی بودجه 97 با نگاهی به سال96

با حضور اساتید و صاحب نظران برجسته اقتصاد و مدیریت دولتی ایران

زمان:دوشنبه7 اسفندماه96

ساعت: 13الی 15:30

مکان: تالاردانشکده علوم اقتصادی وسیاسی دانشگاه شهید بهشتی

photo_2018-02-19_20-35-01

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت