وصیت‌نامه سیاسی-الهی امام خمینی (ره)

0

وصیت‌نامه سیاسی-الهی امام خمینی (ره)

برای دریافت فایل بر روی عنوان زیر کلیک کنید.

وصیت‌نامه سیاسی-الهی امام خمینی (ره)

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت