ویرایش جدید کتاب قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به همراه فهرست تغییرات مواد آن

0

ویرایش جدید کتاب قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به همراه فهرست تغییرات مواد آن

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل فهرست تطبیقی شماره مواد آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی،کلیک کنید

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل قانون آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى،کلیک کنید

۶۳۶۷۷۰۱۱۲۹۱۵۲۵۶۶۴۱

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت