پربازدیدترین فروشگاه های اینترنتی منطقه اطراف ایران از لحاظ  آمار و ارقام مربوط به جمعیت و ضریب نفوذ اینترنت و الکسا

0

پربازدیدترین فروشگاه های اینترنتی منطقه اطراف ایران از لحاظ  آمار و ارقام مربوط به جمعیت و ضریب نفوذ اینترنت و الکسا

– ایران: DigiKala

رتبه الکسا: 3 در ایران

جمعیت: 80 میلیون نفر

ضریب نفوذ اینترنت: 68.5%

-آذربایجان: Ebay

رتبه الکسا: 33 در آذربایجان

جمعیت: 9 میلیون نفر

ضریب نفوذ اینترنت: 61%

– ترکیه: Hepsi Burada

رتبه الکسا: 17 در ترکیه

جمعیت: 80 میلیون نفر

ضریب نفوذ اینترنت: 59.6%

-پاکستان: Amazon

رتبه الکسا: 45 در پاکستان

جمعیت : 195 میلیون نفر

ضریب نفوذ اینترنت : 17.8%

– افغانستان: Amazon

رتبه الکسا: 27 در افغانستان

جمعیت: 33 میلیون نفر

ضریب نفوذ اینترنت : 12%

– عراق: Amazon

رتبه الکسا: 28 در عراق

جمعیت: 38 میلیون نفر

ضریب نفوذ اینترنت: 37.3%

– ارمنستان: Ali Express

رتبه الکسا: 9 در ارمنستان

جمعیت: 3 میلیون نفر

ضریب نفوذ اینترنت: 69.6%

با توجه به آمار و ارقام جمعیتی، فروشگاه‌های اینترنتی که در ایران راه اندازی می‌شوند برای زبان دوم و سوم خود می توانند تصمیم‌گیری کنند.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت