چارچوبی برای شناسایی شایستگی های خط مشی گذاران ملی (نمایندگان مجلس قانونگذاری)

0

چارچوبی برای شناسایی شایستگی های خط مشی گذاران ملی (نمایندگان مجلس قانونگذاری)

نویسندگان: دکتر حسن دانایی فرد ، دکتر عادل آذر ،شیرزادی

جهت دانلود این مقاله کلیک کنید.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کامنت