چارچوب توانمندی برای توسعه عملکرد مک کنزی

0

چارچوب توانمندی برای توسعه عملکرد مک کنزی

جهت پیشبرد کارها در شرکت‌های دارای مزیت رقابتی، نه تنها به مهارت­های فردی و مدیریتی نیاز است، بلکه توانمندی­های نهادی (فرایندها و دانش اصلی، مهارت­ها، متدولوژی­های اختصاصی، ساختارهای حکمرانی و غیره) نیز برای پایداری عملکرد بایستی مورد توجه قرار بگیرد. تکنولوژی، سلیقه‌ها و رفتار مشتری، بازارهای جهانی و محیط رقابتی عواملی هستند که امروزه نسبت به قبل با سرعت بیشتری تغییر می‌کنند. به­منظور انطباق با شرایط محیطی، سازمانها باید به طور مستمر توانمندی هایشان را بازسازی نموده و نیازهای آینده خود را پیش­بینی نمایند.

چارچوب « توانمندی برای توسعه عملکرد» تجربه ی مک کینزی را با توجه به برنامه های توانمندسازی اجرا شده در صنایع مختلف در سراسر دنیا جهت ایجاد بهبودهای پایدار در شرکت ها نشان می­دهد. این چارچوب  بر اساس پنج اصل زیر شکل گرفته است:

-ایجاد توانمندی باید با تولید ارزش و اثر بر کسب و کار پیوند داشته باشد و نتایج آن به طور واضح در کار روزانه قابل مشاهده است لذا می­تواند در طول زمان پایدار بماند.mckinsey

– توانمندی ها باید در سطح فردی منجر به بهبود عملکرد اشخاص و در سطح تیمی منجر به بهبود کارکرد تیم شود. همچنین توانمندی ها باید در نهادها، بخش ها و واحدهای کسب و کار نیز شکل گیرد به طور مثال توانمندسازی در بهبود فرآیندها، سیستم های پشتیبانی و سایر متغیرهای بهبوددهنده عملکرد باید اجرایی شود.

– تلاش ها برای ایجاد توانمندی های مرتبط باید به گونه ای باشد که مخصوص هر سازمان طراحی شود و منحصر به آن باشد.

– برنامه ها باید بر اصول پیشرفته یادگیری بنا نهاده شود. در یادگیری پیشرفته، یادگیری ها مبتنی بر یادگیری شخصی شده با رویکردی فعالانه و بر پایه تجربه، وظایف کاری و مشکلات جاری است و تمرکز بر شناسایی راه حل ها و افزایش مهارت ها دارد. این شیوه از یادگیری بهره وری بیشتری دارد و پاسخ بهتری جهت توسعه عملکرد از مخاطبان دریافت می کند.

– اگرچه متخصصان خارجی ممکن است برنامه ای را در مراحل اولیه آن راهنمایی کنند، لیکن رهبران تحول در شرکت در کنار ابزارهای مرتبط و فرایندهای حمایتی برای ایجاد توانمندی های پایدار درون سازمان لازم است .

با ترکیب این اصول به 12 عنصر برنامه (که در چهار مرحله تشخیص و طراحی، پیاده­سازی، توسعه مقیاس و پایدارسازی اجرایی می­شود)، ما مطمئن می­شویم که تلاش و منابع سرمایه­گذاری شده پتانسیل بالایی برای بهبود سریع و پایدار عملکرد دارد.

اصول راهنما: 1)اتصال توانمندسازی تاثیرگرا به ارزش 2)ایجاد توانمندی­های فردی و نهادی  3)تناسب با موقعیت منحصر به­فرد 4)اهرمی نمودن کار واقعی و اصول پیشرفته یادگیری 5)افزایش مقیاس و نهادینه­سازی از طریق فرایندها، ابزار و افراد

تشخیص و طراحی: 1)درک گپ­های توانمندی­های کارکردی و شرکتی و تخمین ارزش آن 2) اندازه­گیری گپ­های توانمندی فردی 3) تخمین ارزش کل 4)ایجاد اجماع و طراحی برنامه

پیاده­سازی: 5) فعالیت های اصلی کار واقعی 6) به­کارگیری تکنیک­های تجربی و سایر تکنیک­های پیشرفته 7) توسعه برنامه­های فرایندهای نهادی و سیستم­ها

افزایش مقیاس: 8) آموزش رهبران تحول 9) به کارگیری پایلوت دوگانه

پایداری: 10) مدیریت کردن عملکرد 11)نهادینه­سازی توانمندی­ها 12) بهبود مستمر

منبع: پورتال توانمندسازی شرکت های دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی

http://cbd.nsfund.ir/

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت