چالشی‌ترین پرسش جامعه ایرانی

0

چالشی‌ترین پرسش جامعه ایرانی

دردرس گفتگوهای دین و سیاست مدرسه آزادفکری

عبدالکریمی،کچویان،آغاجری، نجفی،باقی،رهدار،سروش محلاتی..

+امکان شرکت مجازی
ثبت نام
AzadFekriSchool.ir
به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت