چاپ اولین شماره از فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران

0

چاپ اولین شماره از فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران

مدیر مسئول: دکتر پورعزت

سردبیر: دکتر دانایی فرد

جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل چکیده مقالات اولین شماره از نشریه،کلیک کنید

photo_2018-03-13_18-25-56

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت