چرا بریتانیا وزارت تنهایی تاسیس کرد؟

0

چرا بریتانیا وزارت تنهایی تاسیس کرد؟

این سیاست از کمیسیون جو کاکس (قبل از مرگ او) ناشی شد

جهت دریافت مطلب،کلیک کنید

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت