صندوق بین المللی پول: چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و افغانستان و پاکستان (MENAP) 2017

0

 

چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و افغانستان و پاکستان (MENAP)

 

MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA

Regional Economic Outlook: Promoting Higher and Inclusive Growth in MENA

October 2017

 

دانلود فایل اصلی گزارش

 

صندوق بین المللی پول منتشر کرد

خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان از رشد اقتصادی جهان استفاده کنند
انتظار می رود، رشد کل صادرکنندگان نفت به 1.7 درصد در سال 2017 برسد.

چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و افغانستان و پاکستان (MENAP) درگیر قیمت های پایین نفت و درگیری های منطقه ای است. به گزارش صندوق بین المللی پول، کشورهای منطقه باید بر رشد اقتصادی فعلی جهان سرمایه گذاری کنند تا بتوانند امور مالی دولتی خود را تامین کنند، اصلاحات ایجاد شغل را تسریع ببخشند و اقتصاد های خود را متنوع سازند.

به گفته جهاد آزور، مدیربخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول «پیش بینی می شود در میان مدت، در بیشتر اقتصادی های MENAP رشد به تدریج تسریع یابد، اما با این حال، سطح بالای بیکاری در منطقه و بهبود معیارهای زندگی برای همه همچنان باقی خواهد ماند. »

*صادرکنندگان نفت: رشد پایین، کسری بودجه

انتظار می رود، رشد کل صادرکنندگان نفت به 1.7 درصد در سال 2017 برسد. این رشد هم تحت تاثیر کاهش تولید نفت از کشورهای عضو اوپک رخ داده است. از طرف دیگر انتظار می رود رشد غیرنفتی در سال 2017، حدود 2.6 درصد برسد.

 

علی رغم پیشرفت هایی که در حال حاضر انجام شده است، قیمت پایین نفت در بسیاری از کشورهای صادرکنندگان نفت کسری بودجه ایجاد کرده است که نیاز به تمرکز برکاهش این کسری بودجه را برجسته می کند.

کسری بودجه کشورهای صادرکنندگان نفت، از 1.1 درصد از تولیدناخالص داخلی در سال 2014 به 10.6 درصد از تولیدناخالص داخلی در سال 2016 رسیده است. انتظار می رود که در سال جاری به دلیل بهبود قیمت نفت، تلاش ها برای کاهش کسری بودجه نتیجه بدهد. با این حال انتظار می رود که قیمت نفت در محدود 50-60 دلار به ازای هربشکه باقی بماند که صادرکنندگان نفت همچنان باید تلاش ها برای کاهش کسری بودجه را حفظ کنند.

 

*واردکنندگان نفت: رشد سریع، بدهی عمومی بالا

پیش بینی می شود واردکنندگان نفت امسال رشدی معادل4.3 داشته باشند که از 3.6 درصد سال قبل بیشتر است. انتظار می رود که این رشد در سال 2018 با افزایش تقاضای داخلی، اصلاحات حمایتی و رشد جهانی ادامه داشته باشد.

بسیاری از واردکنندگان نفت همچنان به مبارزه ادامه می دهند اما از یک طرف درآمد کافی نیست و از سوی دیگر هزینه های جاری (از جمله حقوق و دستمزد عمومی) وجود دارد.

در بیشتر این کشورها، بدهی عمومی به بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی منجر شده است. این کشورها باید در جمع آوری درآمد و کاهش هزینه ها تمرکز کنند، در حالی که هزینه های اجتماعی و افزایش رشد را حفظ می کنند.

*زمان خوبی برای پیگیری اصلاحات است

تمام کشورهای MENAP باید از فرصت هایی که از طریق تقویت اقتصاد جهانی ایجاد شده برای تحقق اصلاحات ایجاد شغل استفاده کنند.

این کشورها به اصلاحاتی برای مقابله با بیکاری نیاز دارند. انتظار می رود تا سال 2022، 26 میلیون نیروی کار جوان وارد بازار کار شوند. دولت ها می توانند نقش مهمی در ارتقای بخش خصوصی با بهبود محیط کسب و کار، شفافیت و پاسخگوی نهادی دولتی و دسترسی به امور مالی داشته باشند.

 

در شرایط فعلی تقویت و بهبود جهانی، کشورها باید از تجارت بین المللی برای حمایت از رشد اقتصادی خود استفاده کنند. واردکنندگان نفت هم اکنون یکپارچه شده اند و پایگاه های گوناگونی برای صادرات دارند. آنها باید در بهبود کیفیت صادرات خود تمرکز کنند.

صادرکنندگان نفت هم به نوبه خود باید تولید را متنوع کنند تا قادر به صادرات طیف وسیعی از کالاها و خدمات باشند. بیشتر کشورها از موافقت نامه های تجاری و فرصت های ادغام جدید مانند طرح یک کمربند و یک جاده و قرارداد با آفریقا سود خواهند برد.

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت