چهل وپنجمین نشست آسیب شناسی فرآیندسیاست گذاری عمومی درایران

0

چهل وپنجمین نشست آسیب شناسی فرآیندسیاست گذاری عمومی درایران

زمان برگزاری: سه شنبه 8 اسفند ماه 96

ساعت: 15:30 الی 17:30

مکان: خیابان پاستورشرقی

photo_2018-02-21_20-27-20

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت