چهل و ششمین نشست حکمرانی در عمل

0

چهل و ششمین نشست حکمرانی در عمل

الزامات بسته نجات نظام بازنشستگی کشور

زمان:چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵

ساعت:۱۷- ۱۵

مکان: متروی دانشگاه شریف-میدان شهیدتیموری

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت