چگونه شرکت دانش بنیان تاسیس کنیم؟

0

چگونه شرکت دانش بنیان تاسیس کنیم؟

چگونه از حمایت های قانون برای شرکت های دانش بنیان بهره مند شویم؟

 

به اشتراک گذاشتن.

درباره نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری و سیاستگذاری دانشگاه تهران، مشاور حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، بودجه ریزی و فناوری اطلاعات

کامنت